Varjutiivad. Ursula Aavasalu joonistus.
Suurus 297x 210 mm (A4) , 420×297 mm (A3) või 594x420mm (A2).
Tegemist on originaali prinditud koopiaga.
Ainult isiklikuks tarbeks kasutamiseks.